Divart WP

Sofistikovaná metóda pre tvorbu webových stránok v systéme WORDPRESS


Prispôsobená wordpress téma

Divartwp je štandartná téma pre wordpress. Avšak, svojím spôsobom jedinečná. Má skryté vychytávky, ktoré nenájdete v žiadnej inej téme a jej hlavnou devízou je rýchlosť. Rýchlosť ako taká, spôsobená tým, že postráda množstvo nepodstatných rozšírení platených tém ktoré spomaľujú wordpress ako taký a rýchlosť, rýchlosť tvorby obsahu, ktorú dokážete len za pomoci vstavaných nástrojov našej témy. V dnešnej rýchlej dobe vás táto absolútne nová metóda tvorby obsahu iste poteší.

Hlavným a najdôležitejším prínosom je implementácia pluginu fullpage.js. a vďaka platforme metabox.io dokážeme do témy implementovať absolútne všetko.

Nová tvorba obsahu

Di Slider – Je to klasický fullpage slider, kde v jednom slide dokážete enormné množstvo vecí.

Vytvorili sme preto návodovú stránku.

Vi Slider – Vislider funguje na tej istej báze ako Dislider, len je skôr prispôsobený na tvorbu videoprojekcií a efektných video slideov. Obsahuje možnosť pridania audio podkladovej skladby, ovládanie klávesnicou a iné vychytávky ako autoplay, časovú korekciu video slideov, presun na ďalšie stránky pomocou klávesnice.

Di Gallery – Vytvoríte galériu behom pár sekúnd.

Zmeny v štandarných stránkach a článkoch

Naša téma využíva štandartný gutenberg editor, ktorý je na tvorbu obsahu ideálny a najrýchlejší. Hlavnou podstatou a zmenou pre články a stránky je modul nachádzajúci sa pod základným editorom. Volá sa Di hero page settings. Využíva náhľadový obrázok stránky ako hero image a obsahuje textový editor ako samostatný blok , kde môžete rýchlo vytvoriť základný náhľad stránky s možnosťou pridania tlačítok – odkazov na stránky, môžete ho taktiež polohovať a pridávať farbu pozadia( viď úvod tejto stránky ). Di hero page settings obsahuje ešte dôležitý seo prvok, kde môžete pridať Page description ( opis stránky ) a Page Keywords ( kľúčové slová ).