Text Styles

V Divart slider upravíte textový obsah ako blok

vytvorený textový obsah ako blok

Možné nastavenia sú :

  • Text Style

Výber z predpripravených typografií

  • Text Background

Celému vytvorenému bloku textu dokážete zvoliť farbu pozadia aj s priehľadnosťou (alpha kanál). Vhodné pri použití obrázku pozadia

  • Text Position Vertical

Vertikálny zarovnanie bloku. Left, center, right

  • Text Position Horizontal

Horizontálne zarovnanie. Center, top, bottom

  • Text Effect

Celý blok textu môžete zobrazovať rôznymi efektami pohybu. napr. slide left atď

  • Text Size

Poprípade, že máte textu príliš veľa, hodí sa pre celkové zmenšenie alebo zväčšenie textu. Zádavate len číslo. 100 je jednotka 100% kde sa text nezmení. Skúste 120

  • Text Width

Zadávate len číslo. 100 sa rovná 100% a je to celá šírka obrazovky. Kôli responzivite je tento štýl na obrazovky pod 900px automaticky nastavený na 100%.