Inside Image

Inside Image

Polohovateľný obrázok v Divart Slider.

V Divart Slideri dokážete okrem obrázka pozadia pridať ešte ďalší obrázok.

Dokážete ho prispôsobovať a meniť podľa uváženia. Možné nastavenia sú :

  • Image Select

Zvolíte obrázok z média databázy

  • Width

Nastavujete šírku obrázka. Možnosť zvoliť jednotku šírky. napr 100px, 100%, 20em, 100vw

  • Offset V

Vertikálny ofset. Zádavate len číslo bez jednotky. napr 100 alebo -100

  • Offset H

Horizontálny ofset. Zádavate len číslo bez jednotky. napr 100 alebo -100

  • Image Position

Zvolíte polohu obrázka

  • Image Rotate

Zvolíte rotáciu obrázka

  • Image Rotate

Zvolíte rotáciu obrázka. Zadávate len číslo s možnosťou zápornej hodnoty. napr -150

  • Image Repeat

Obrázok sa zduplikuje po celej ploche

  • Image Effect

Obrázok môžete zobrazovať rôznymi efektami pohybu. napr. slide left atď