effects, classes & bootstrap

Efekty, triedy & bubu

TAJUPLNÉ VODY

Triedy sú proste triedy. Nemusí ťa trápiť prečo to tak je a nemusíš ich používať. Sú avšak veľmi jednoduchou formou ako štýlovať obsah a robiť kdejaké vylomeniny..🙄.

Iba taký nadpis s triedou fadef ( akože fade effect )

Iba taký nadpis s triedou sle ( akože slide left )

Iba taký nadpis s triedou sup ( akože slide up )

Iba taký nadpis s triedou sle ( akože slide left )

Iba taký nadpis s triedou sup ( akože slide up )

Iba taký nadpis s triedou fadef ( akože fade effect )

Iba taký nadpis s triedou fadef ( akože fade effect )

Iba taký obrázok ( nie..vlastne di masonry gallery + lightbox klikni naň ) s triedou fadef sup a ?

Tých pár efektových tried som si vytvoril sám avšak za pomoci výbornej knižnice Scrollreveal, ktorá je určená na zobrazovacie efekty. Tiež ma netrápi ako funguje. Stačí pridať jedno slovo – triedu a urobí sa to. Rýchlo použiteľná efektová finta ktorá je použiteľná v našej téme.

Bootstrap

Bootsrap je taká zaujímavá utilita hlavne pre kóderov využívaná takmer vo všetkých weboch. Vás ale určite nejaké kódy nezaujímajú, zaujímavé sú ale triedy, ktoré sa z nej dajú použiť. Je to totiž najrýchlejšia cesta ako rýchlo štýlovať obsah pretože bootstrap má všetky kódy štýlov pretvorené do tried..

Tomuto textu som pridal triedu h2 a text-uppercase

Preto sa z obyčajného textu stal nadpis h2 a je veľkými písmenami.

Tomuto textu som pridal triedu display-3 a p-3

Najčastejšie v týchto triedach využívam triedy p-1 až 5. Znamená to padding. Štandartne poznáme nadpisy typu h1 až h6. Bootrstrap ale disponuje aj nadpismi typu display-1 až 6 a to sú také rozmerné šajby.

Keď by si chcel hneď a zaraz textový obsah na 75 percent obrazovky pridáš triedu w-75. Potom ale ešte triedu mx-auto, aby sa obsah vystredil. Trieda text-justify zase urobila to, že ten sa pekne rozťahuje na šírku. Vo wordpress máš väčšinu týchto metód priamo v gutenberg editore ale to neznamená, že ich nemôžeš využiť aj pomocou tried bootstrap. Musíš mať ale knižnicu bootstrap nainštalovanú v systéme, tak ako je to v našej di téme.