Text Styles

vytvorený textový obsah ako blok Možné nastavenia sú : Text Style Výber z predpripravených typografií Text Background Celému vytvorenému bloku textu dokážete zvoliť farbu pozadia aj s priehľadnosťou (alpha kanál). Vhodné pri použití obrázku pozadia Text Position Vertical Vertikálny zarovnanie bloku. Left, center, right Text Position Horizontal Horizontálne zarovnanie. Center, top, bottom Text Effect Celý … Pokračovať na Text Styles

Inside Image

V Divart Slideri dokážete okrem obrázka pozadia pridať ešte ďalší obrázok. Dokážete ho prispôsobovať a meniť podľa uváženia. Možné nastavenia sú : Image Select Zvolíte obrázok z média databázy Width Nastavujete šírku obrázka. Možnosť zvoliť jednotku šírky. napr 100px, 100%, 20em, 100vw Offset V Vertikálny ofset. Zádavate len číslo bez jednotky. napr 100 alebo -100 … Pokračovať na Inside Image

Background image

Nastavenie obrázku pozadia v divart Slideri pozostáva z poľa pre nahratie obrázka, nastavenia dvoch polí farieb pozadia a pole gradient pre prelinutie farieb . Keď nastavíte obidve farby je nutné nastaviť gradient aby prelinutie fungovalo. Nastavte od 0 po 360.