Background image

Background Image

Nastavenia obrázka na pozadí v Divart Slider

Nastavenie obrázku pozadia v divart Slideri pozostáva z poľa pre nahratie obrázka, nastavenia dvoch polí farieb pozadia a pole gradient pre prelinutie farieb . Keď nastavíte obidve farby je nutné nastaviť gradient aby prelinutie fungovalo. Nastavte od 0 po 360.